B0cf57072ded62429428a51a281b7584

לפעמים אנחנו נזכרים רק אחרי ששמים לנו אקדח לרקה...

אחרי שהרופאים גזרו עליו דין מוות
החליט ר' קלמן גולדשמיט להירפא לבד בעזרת הצחוק

תגובות


חובה למלא את כל השדות!


שם

בית ספר לתרפיית צחוק © כל הזכויות שמורות